Individueel coachingstraject

/Individueel coachingstraject
Individueel coachingstraject2018-11-13T14:19:53+00:00

Stappenplan Aranea Coaching

Aranea Coaching werkt met een stappenplan. Allereerst komt er een analyse van de situatie met een helder plan van aanpak verwerkt in een rapport. Daarna zijn coaching gesprekken mogelijk. Aranea Coaching blijft het proces aansturen door middel van voortgangsbewaking, monitoring en een evaluatie. Positief de toekomst in, daar zetten we op in. Daarbij kijken we vooruit en bieden we organisaties, bedrijven en werknemers ondersteuning waar dat nodig is.

Analyse

Dé analyse, dat is het startpunt, het is de grondslag waar het mee staat of valt. Op basis van wetenschappelijk onderbouwde testen en gesprekken met alle partijen wordt de situatie in kaart gebracht.

Wat wil werkgever, wat wil werknemer

We beginnen met een gesprek tussen mij, werknemer en werkgever. Er worden gezamenlijke doelstellingen bepaald. We spreken hardop uit wat ieders verwachting is en welke veranderingen gewenst zijn. Daarna is het tijd om met de werknemer dieper op de situatie in te gaan. We praten over gedrag, opvattingen, gevoelens, eigenschappen, motieven, drijfveren en sociale ondersteuning zowel privé als op het werk. Vaak komt het beeld dat een werknemer van zichzelf heeft niet overeen met dat van collega’s en de werkgever. Daar valt winst te halen.

Resultaten voor toepassing in de praktijk

Om resultaten concreet te maken en de voortgang te bewaken, maakt Aranea Coaching gebruik van de ‘coaching monitor’. Dat is een wetenschappelijk onderbouwde methode waarmee resultaten worden gemeten door middel van een online vragenlijst. Alle gesprekken en de ‘coaching monitor’ zullen leiden tot realistische doelstellingen voor zowel werknemer als werkgever. Daarvan krijgt de werkgever een rapport met een concreet plan van aanpak en welke investering dit vraagt.

Maak direct een afspraak

Coaching

Tijd om aan de slag te gaan. Dat doen we op basis van het analyserapport. Nu ligt de focus op de werknemer. Deze gesprekken zijn altijd vertrouwelijk. Aranea Coaching werkt volgens de ethische code van de NOBCO, de Nederlandse Orde van Beroeps Coaches. Natuurlijk wordt de werkgever op de hoogte gehouden. Hiervoor plannen we voortgangsgesprekken, waarbij zowel werkgever als werknemer aanwezig is.

Praten, reflecteren en toepassen

Het coaching traject bestaat uit gemiddeld 6 tot 8 gesprekken van 90 minuten. Hierin is veel ruimte voor reflectie. Wat is er gebeurd of veranderd, hoe is het gegaan en concreet wat gaan we nu doen? Tijdens gesprekken wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken. Ook werk ik zowel op locatie als in mijn eigen praktijkruimte te Utrecht. Het is altijd mogelijk om zowel binnen als buiten af te spreken. Want de ervaring leert dat wandelen tijdens het coachen goed werkt. Stiltes zijn minder erg en mensen uiten zich gemakkelijker. In een coachgesprek ontstaan er nieuwe inzichten. Door hier concrete actie aan te verbinden en op zaken terug te komen, blijft het niet alléén bij inzicht. Mijn aanpak is vooral gericht op inzetbaarheid en handvaten voor de praktijk.

Monitoren, voortgang bewaken en doorpakken

Halverwege het coachingstraject, meestal na het vierde gesprek, wordt opnieuw de online vragenlijst ingevuld. We bespreken de vorderingen gezamenlijk, kijken naar het effect in de praktijk en stellen bij waar dat nodig is. Na het laatste gesprek is de evaluatie. Daarin grijpen we terug op de doelstellingen, het geboekte resultaat en we kijken vooruit. Wat mist er nog en wat zouden werkgever en/of werknemer nog (meer) kunnen doen.

Samen vooruit, de toekomst in

Aranea Coaching denkt mee en kijkt vooruit. Ik bied ondersteuning waar dat nodig is. Dat kan op verschillende manieren.

  • Opfrisser. Omdat situaties nu eenmaal veranderen, zowel op de werkvloer als privé.

Dit brengt soms nieuwe vraagstukken en onzekerheden met zich mee. Wanneer ik al bekend ben met de situatie kunnen we in één gesprek vaak snel tot de kern komen en bijsturen.

  • ‘Blijven delen, leren en ontwikkelen’.

Werknemers van verschillende bedrijven kunnen in groep sessie ervaringen met elkaar delen. Deze zogenaamde ‘intervisie’ groepen bestaan uit 6 personen. In 6 bijeenkomsten per jaar wordt iedere keer één situatie van iemand uit de groep besproken (duur 120 minuten). Door op een gestructureerde manier met dat verhaal aan de slag te gaan, krijgen deelnemers inzichten en ervaringen die praktijkgericht inzetbaar en toepasbaar zijn.

  • Maatwerk.

De methodes en inzetbaarheid van Aranea Coaching zijn zeer flexibel en praktijkgericht. Ik kijk naar context en denk mee in wat aansluit op de behoefte.

Afspraak inplannen